WZC Wieltjesgracht dankt zijn vrijwilligers.

Meestal werken ze naarstig en in alle bescheidenheid achter de schermen. Vandaag is het een speciale dag om onze vrijwilligers een keer in de spotlights te plaatsen, om hen te bedanken.

Wie beroep doet op vrijwilligers beschouwt hun werk vaak als zelfsprekend, normaal. Men staat vaak niet stil bij de impact van vrijwilligers op de werking in het woonzorgcentrum.  Vrijwilligers zijn vaak een grote steun voor zowel het personeel als voor de bewoners. De medewerking van vrijwilligers mogen we dus zeker niet als zelfsprekend beschouwen. Het woonzorgcentrum Wieltjesgracht komt hieraan tegemoet door een feest te organiseren ter gelegenheid van hun vrijwilligers. Dit dankfeest zet de medewerking, inzet en meerwaarde van de vrijwilligers extra in de verf. Zo wil het woonzorgcentrum erkenning geven aan hun vrijwilligers. Het dynamisch karakter van onze vrijwilligers is in vele facetten van het woonzorgcentrum voelbaar. Zo zijn onze vrijwilligers een steen waar je op kunt bouwen. Onze vrijwilligers zijn een hulp bij diverse activiteiten in het woonzorgcentrum. Ze helpen bij het rondbrengen van koffie op de kamer van de bewoners, bij uitstappen, wandelnamiddagen, groepsactiviteiten die doorgaan op de afdeling of in de cafetaria, bij het ronddragen van gazetjes, handwerk, boodschappen, et cetera. Zonder onze vrijwilligers zou het woonzorgcentrum er helemaal anders uitzien en aanvoelen, daarom nog een algemeen woordje dank aan al onze vrijwilligers. Dank je wel vrijwilligers! Dat zowel jullie, de bewoners en personeel nog vele jaren dag in dag uit mogen genieten van jullie warm en open hart.