Week van de handhygiene 1-7juni 2015

In samenwerking met verschillende woonzorgcentra en het Jan Yperman Ziekenhuis hebben we een actie op poten gezet om het belang van handhygiëne extra in de verf te zetten in de week van handhygiëne. Een goede handhygiëne is 1 van de belangrijkste onderdelen in de preventie van overdracht van bacteriën. Elke persoon draagt bacteriën op en in het lichaam. Ze horen bij de mens en hebben een nuttige functie. Maar verzwakte en zieke mensen kunnen door bacteriën ziek worden en een infectie oplopen. Daarom is het nodig om in het maatregelen te nemen om de overdracht van bacteriën te beperken.
In het woonzorgcentrum worden verschillendemaatregelen getroffen om overdracht van bacteriën te voorkomen Een goede handhygiëne is de manier om de verspreiding van schadelijke bacteriën tegen te gaan. De maatregelen zijn afhankelijk van het soort kiem en de manier van overdracht van de ene bewoner op de andere.

Om dit allemaal nog eens extra in de verf te zetten, zijn er de komende week verschillende activiteiten, zowel voor de bewoners als voor de personeelsleden, vrijwilligers en bezoekers.

Meer info betreffende deze actie vindt u hier.